Informace o nás

Náš turistický oddíl se dlouhodobě věnuje práci s mládeží. Pravidelně pořádáme klubovny, ve kterých si děti formou her osvojují základní turistické znalosti. Získané znalosti mohou děti využít v průběhu víkendových pobytu na turistické základně ve Vřesovicích či na dalších námi organizovaných akcích. Snažím se děti rozvíjet jak po stránce fyzické - nejrůznější pohybové hry; tak i psychické - utužování kolektivu, tvorba přátelství, poznávání okolního.

 

My vedoucí

Vedoucí našeho oddílu jsou mladí lidé, kteří dlouhodobě pracují s mládeží, mnozí z nás zdejší klubovnou a oddílem sami prošli. V našich řadách není nouze o studované, nebo studující pedagogy. 

Hlavní vedoucí je Lukša (Lukáš Kratochvíl).

Dalších vedoucích: Giacomo (Tomáš Habarta), Dejv (David Hegedüsh), Kudla (Petr Kudlička), Roman (Roman Stejskal), Marťa (Martina Šišáková), Elis (Eliška Chelíková), Žabka (Ivana Bílková), Štěpa (Štěpán Kachlík) a další.